Nya klimatrum åt Octapharma

Ventilator bygger just nu i en fastighet nya klimatrum åt Octapharma samt kylrum och frysrum. I uppdraget ligger också att uppgradera övriga befintliga klimatrum med avseende på befuktning. Klimatrummen används för långtidsförvaring av produkter, hållbarhetstester m m. Rummen i sig är inte klassade som renrum med byggs med avseende på att de är till för läkemedel. I det här fallet med sandwichelement i lackad stålplåt med en kärna av isolering.

Projektet startade i början av sommaren 2015 och ska stå klart senare i höst. Projektet sysselsätter tre medarbetare med olika kompetens och funktioner.

- Utmaningen med det här projektet är de höga krav som är ställda på distributionen av klimatet i rummen. Det är en intressant och spännande utmaning som vi gärna antar.

Åsa Klang, projektledare, Ventilator Renrum.

27 Aug 2015