Bohus Biotech bygger ut sitt renrum

Ventilator har fått i uppdrag av Bohus Biotech att bygga till det befintliga renrummet med ytterligare ca 100 kvm samt att installera en större LAF-enhet.

Projekteringen pågår och byggnation samt installation sker under sommaren 2018.

Ventilator Renrum har tidigare byggt det befintliga renrummet som är på ca 700 kvm åt Bohus. Biotech. Det nya projektet är en tillbyggnad som blir en egen sektion och ska bl a användas för montering. Renrummet byggs i renhetsklass C.

25 Jun 2018