Ny serviceansvarig till Ventilator Renrum

Ventilator Renrum fortsätter att växa. Den senaste förstärkningen är Göran Lindgren som skall ansvara för servicen. Med Göran har Ventilator Renrum fått en kompetent och mycket erfaren medarbetare som kompletterar ett redan starkt team. Göran kommer direkt från Labrum där han arbetat i tjugo år med liknande uppgifter. Innan dess var han på Beckman Coulter och arbetade med service på analysutrustning.

- Jag är serviceansvarig och en stor del av min tid kommer att gå till att hålla ordning på serviceavtal, garantiåtaganden och att kalla in rätt kompetens till rätt problem men jag kommer också vara ute hos kunder för att göra underhåll och felsökningar. Att ha börjat här på Ventilator Renrum är både spännande och en utmaning. Det är ett företag på språng och har under det senaste åren växt med flera medarbetare, säger Göran Lindgren, serviceansvarig på Ventilator Renrum.

28 Jan 2019