Erfaren projektledare förstärker Ventilator Labinredning!

Vi hälsar Olof Hansson välkommen till Ventilator Labinredning och skyddsutrustning. Olof som är arkitekt i botten har de senaste 25 åren arbetat som projektledare och inköpare med laboratorieinredning som specialitet. Ventilator har med Olof fått en erfaren och mycket kompetent medarbetare som i första hand förstärker Lab- och skyddsutrustningsenheten men kommer också vara till hjälp när det gäller renrumsinredning.

Hej Olof, du har nu varit här i åtta månader vad är ditt intryck så här långt?
Att Ventilator är ett gediget och stabilt företag, bra struktur och organisation i kombination med hög kompetens. Vi är ett bra gäng som samarbetar och stöttar varandra i våra uppgifter.

Vad arbetar du med?
Mina uppdrag startar med att jag inför en upphandling eller förfrågan tar fram kalkyler till ett offertunderlag . Därefter tar jag tillsammans med uppdragets projektledare fram en offert till vår kund. Får vi beställningen så gör jag en beredning av projektet, säkerställer våra inköp och sköter därefter också logistiken. Det innebär att min uppgift är att se till att rätt produkt kommer till rätt plats, i rätt tid. Jag bokar också in montörerna och ser till att de är på plats när produkterna anländer. Här ser jag till att montörerna får rätt information så att de kan göra ett bra jobb. Det är viktigt att ha en dialog med de som utför monteringen. Extra viktigt när produkter ska monteras i hop från olika leverantörer, det kan röra sig om olika delar och material som ska fogas samman till en färdig produkt. Det är många detaljer att hålla reda på. I slutänden handlar det om att vi levererar och monterar med kvalitet. Allt måste bli rätt och fungera så som kunden önskar.

Har det skett stora förändringar under de här 25 åren inom labinredning?
Den största förändringen är att man mer och mer övergått till vägghängda inredningar. Det har med hygien att göra. Det är enklare att hålla rent när saker och ting inte står direkt på golven.

Hur tror du att inredningsmarknaden ser ut framöver?
Marknaden växer. Det byggs nya laboratorier och befintliga laboratorier byggs om och renoveras.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att inget uppdrag är det andra likt. Laboratoriernas storlek och utseende skiftar, beställningarna och förutsättningarna för vårt arbete förändras från uppdrag till uppdrag. Det gör att vi måste vara flexibla, kreativa och hela tiden på topp. Det är ett väldigt varierande arbete.

30 Okt 2019