Referenser

Octapharma -165 kvm renrum

Octapharma AB är ett svenskt familjeägt företag, som agerar på en global marknad. I dag är företaget en av världens största tillverkare av proteinbaserade läkemedel.

Ventilator fick i uppdrag att bygga ett renrum på ca 165 kvm i renhetsklass C åt Octapharma AB. Renrummet byggdes upp i ett nytt råvarulager i Märsta och används för hantering av råvaror (uppvägning och provtagning). Projekteringen startade i januari 2013 och renrummet stod färdigt för drifttagande av Octapharma AB sommaren 2014.

- Utmaningen med det här projektet var att uppfylla alla de myndighetskrav och interna krav som ställs när det gäller läkemedelsindustrin. Det handlar om att ha kunskap om kravbilden och se till att göra rätt från början. Ventilator har många års erfarenhet av renrum inom läkemedelsindustrin. Projektet utfördes som en totalentreprenad vilket innebar att projektet blev extra spännande och roligt då vi ansvarade för helheten från projektering till kvalificering av renrummen.

Catinka Ullmann, Projektledare, Ventilator Renrum.

Beställare: Octaparma AB

XaarJet – renrum i ISO klass 7

XaarJet är ett helägt dotterbolag till brittiska Xaar som utvecklar, producerar och marknadsför bläckstråleskrivarehuvuden till tillverkare av printrar på en världsmarknad.

Produktionen har tidigare legat i England men när den flyttades till Sverige 2013 behövde behövde XaarJet AB bygga ut sina befintliga lokaler för produktion.Ombyggnad samt tillbyggnad omfattade totalt ca 245 kvm och genomfördes under 2013. Tillverkningen av bläckstråleskrivarhuvuden sker i rum med förhöjd renhetsgrad.

Ventilator Renrum fick totalentreprenad på uppdraget vilket innebar att projektera och bygga ett renrum i ISO klass 7 samt att ansvara för övriga installationer som ny ventilation, el, rör samt system för sprinkler, trycklyft och gas.

Uppdraget genomfördes på rekordfart för att inte Xaarjet skulle tappa sin produktionstakt.

-Vi gjorde det omöjliga möjligt genom att lyckas genomföra hela projektet, från design och projektering till byggnation av renrummet, på sju veckor. Sammanlagt hade vi nitton montörer på plats samtidigt. Vi har jobbat med Xaarjet sedan 2003 med olika projekt.

Bernt Karlsson, Enhetschef, Ventilator AB

- Ventilator har tidigare genom åren genomfört flera projekt som vi varit väldigt nöja med, både pris- och kvalitetsmässigt. Vi vet att Ventilator Renrum levererar rätt kvalitet inom rätt tidsram. Det här sista renrummet byggdes oerhört snabbt. Från upphandling till färdigt renrum på mindre än två månader. Allt fungerade väldigt bra och det var roligt att se att renrummet stod klart exakt den dagen vi planerat. Vi är fantastiskt nöjda med Ventilator Renrums insats.

Thomas Bervenmark, Fastighetsansvarig, XaarJet AB.

Beställare: XaarJet AB

Frohe AB – specialist på avancerad plastproduktion

Frohe AB är en specialist på avancerad plastproduktion och deras kunder finns bl a inom medicin och läkemedelsindustrin samt elektronik- och livsmedelsbranschen.

Vetiltilator Renrum har sedan 2005 genomfört flera olika projekt tillsammans med Frohe AB.

Det sista projektet avslutades 2013 och bestod av två delar. Först byggdes det upp ett renrum kring de maskiner som formar och pressar plast. Det var viktigt att plastdetaljerna som kom ut från maskinerna inte kontaminerades av miljön eller av själva maskinen. Därefter byggdes ett montagerum på ca 100 kvm i ISO-klass 8. Det nya renrummet används för att montera ihop plastdetaljer till färdig produkt. Idag har Frohe en toppmodern renrumsanläggning för gjutning, pressning, montering samt ultraljudssvetsning av avancerade plastprodukter.

- Ventilator Renrum har genomfört flera olika uppdrag här hos oss genom åren. De är kompetenta, engagerade och serviceminded. Jag är mycket nöjd med deras insats.

Klas Samuelsson, fabrikör, Frohe AB.

- Jag har haft många samarbeten med Frohe AB under åren. Mitt första uppdrag genomförde jag redan 2005. Det har varit ett spännande och bra samarbete, där vi har haft möjligheten att växa tillsammans med vår kund. De sista projekten var komplicerat. Utmaningen låg i att få maskinerna att inte kontaminera produkterna de producerar. Det lyckades vi med.

Bernt Karlsson, Enhetschef, Ventilator Renrum.