IMG_6541.jpg

Tjänster

Byggnation av kontrollerade miljöer

När ni planerar att bygga nya lokaler med förhöjda renhetskrav eller bygga till/om dina befintliga , så hjälper vi er att ta fram en lösning som både svarar mot era krav men också är kostnadseffektiv med hög kvalitet.

Vi gör dina renrumsanläggningar efter era behov. Vi tar hand om helheten, från idé till färdig ren miljö, vilket kan omfatta design, projektering, projektplanering, byggnation, validering m m.

Självklart kan vi även hjälpa till med mindre delar av ett större projekt. Inget projekt är för litet eller för stort.

 

Specialist på rena rum och renhetsteknik

Vi kan som konsult hjälpa dig som kund med olika uppdrag som till exempel:

 • Validering
  Vi är väl förtrogna med gällande myndighetskrav, standarder och riktlinjer för olika branscher som kräver rum med förhöjda renhetskrav. Vi har också stor erfarenhet av att upprätta valideringsdokumentation samt ansvara och leda genomförandet av valideringar av lokaler och dess luftbehandling inklusive UDF-enheter (LAF-enheter).

 • Rutiner
  Ett rum med förhöjda renhetskrav skapar behov av skriftliga rutiner. Vi kan deffniera vilka rutiner som era lokaler kräver och upprätta dessa. Exempel kan vara rutiner för löpande kontroller av vissa av renrummets parametrar såsom täthetstest av HEPA-filter, luftriktningar och luftomsättningar samt drift och underhåll av renrummets luftbehandlingssystem.

 • Projektledning
  Vi ansvarar och leder olika typer av projekt med anknytning till renrum och renhetsteknik.

 • Utbildning
  Välutbildad personal är en framgångsfaktor till ett väl fungerande renrum. Vi erbjuder olika renrumsutbildningar som t ex vid drifttagande av ett nytt ren- rum, för nyanställd personal som skall arbeta i renrum, årlig GMP-utbildning med inriktning på renrum eller skräddarsy en utbildning efter era behov.